Algemene voorwaarden

1.) Door het gebruik van deze service gaat de chat/beller akkoord met de algemene voorwaarden.

2.) Bellen of inbellen van de beller / klant, terwijl de consulent offline / online is of in gesprek, is een vrijwillige keuze van de beller en valt ook onder nr: 3.

3.) Terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten!!

4.) Voor chat en telefoongesprekken wordt betaald. Het betreffende tarief staat bij de telefoonnummers vermeld.

5.) Personen onder 18 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten!!

6.) VrijeSeks is geen branche, vereniging, geen opdrachtgever, maar een dienst en een netwerk voor consulenten!!

7.) Al onze chat en telefonische consulenten zijn professionele mensen, met een ruime levenservaring. Als een consulent de beller niet kan helpen/adviseren of de beller voelt niet goed aan, mag de consulent de beller doorverwijzen naar een andere consulent en de verbinding verbreken!!.

8.) VrijeSeks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor therapeutische consulten, adviezen en andere diensten, die door adviseurs of consulenten gegeven worden. VrijeSeks is niet verantwoordelijk voor de teksten, foto’s en plaatjes die te vinden/zien zijn op het profiel/blog van de consulent en/of de daaruit voorkomende directe dan wel indirecte schade.

9.) VrijeSeks biedt enkel een faciliteit aan waarmee klant telefonisch en via een chat systeem contact kan leggen met de hulpverlener. De consulenten die u kunt bellen, zijn niet in loondienst bij ons!! Consulenten werken allemaal op zelfstandige en onafhankelijke basis op onze lijn!!

10.) Klanten bellen en chatten op eigen verantwoording naar de consulenten. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het chatten / inbellen!! Afspraak maken met een medewerker is niet bindend!. Medewerker kan er niets aan doen als er op het afgesproken tijdstip een andere klant chat/belt!!