Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

VrijeSeks is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Analyse, publicatie door andere partijen dan VrijeSeks van de op deze site geplaatste informatie, profielen, namen etc is zonder schriftelijke toestemming van VrijeSeks, niet toegestaan evenals het kopiëren van teksten en de vormgeving van de website.